Vervolgtraject Have Halbertsma

We hebben de afgelopen tijd veel vragen ontvangen over de verdere verloop van het plan. Daarom geven we u graag een update over de status van het plan. Daarnaast is het alweer een tijd geleden sinds de eerste bijeenkomst plaats gevonden heeft. Om terug te kijken hoe we samen met u gekomen zijn tot waar […]

Bestemmingsplan bijeenkomst

Vorige week dinsdag organiseerde de gemeente een bijeenkomst over het bestemmingsplan in Hotel Oostergoo. Tijdens de bijeenkomst lag het bestemmingsplan klaar om in te zien en konden er vragen gesteld worden aan de gemeente. Mocht u het bestemmingsplan willen inzien kan dat ook via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ondanks dat er dus geen wijzigingen zijn t.o.v. de bijeenkomst […]

Reminder: uitnodiging

Luchtfoto Have Halbertsma nu

Ter herinnering: vanavond (16-01-24) vindt de bijeenkomst over de aanpassing van het bestemmingsplan plaats. De gemeente organiseert deze bijeenkomst in Hotel Oostergoo. Inlopen kan op ieder moment tussen 19:00 en 21:00. Bij de bijeenkomst kunt u het bestemmingsplan bekijken en hier vragen over stellen. Uiteraard zijn wij ook aanwezig. Het bestemmingsplan is ook in te […]

Uitnodiging bijeenkomst 16 januari 2024

Op 16 januari 2024 zal er door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd worden over het bestemmingsplan. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Hotel Oostergoo van 19:00 tot 21:00. Hieronder kunt u de uitnodiging vinden.

Was u erbij? Bekijk de video hier

Op donderdag 16 november vond de derde inloopbijeenkomst plaats. Het stedenbouwkundig plan viel hier te bekijken en meer dan 300 bezoekers zijn geweest! De plannen worden steeds concreter, en er is al goed te zien hoe de wijk er straks uit ziet. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond vol mooie reacties en leuke gesprekken, […]

Uitnodiging inloopbijeenkomst 16 november

Na de inloopbijeenkomst van afgelopen juli zijn de plannen voor Have Halbertsma verder doorontwikkeld. Inmiddels is er een ontwerp stedenbouwkundigplan gereed die wij graag aan u presenteren. De inloopbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 16 november vanaf 16:00, wederom in Grootcafé de Treemter. Het aanmelden hiervoor kan via onderstaande link. Elk half uur wordt er een […]

Voorbereiding derde inloopbijeenkomst samen met de Dorpscoöperatie en Gemeente

In aanloop naar de derde inloopbijeenkomst is het ontwerp stedenbouwkundigplan besproken in een werksessie samen met de Gemeente en de Dorpscoöperatie. Het plan heeft meer waterbeleving gekregen n.a.v. de ontvangen reacties tijdens de vorige inloopbijeenkomst. De architecten zijn aan de slag gegaan om het plan nog passender te maken. De uitkomst hiervan is afgelopen maandagavond […]

Sfeer proeven van de inloopbijeenkomst

De tweede informatiebijeenkomst voor het uitbreidingsplan Have Halbertsma werd donderdag 13 juli weer druk bezocht. Er zijn ruim 300 bezoekers verwelkomd in Grootcafé Treemter waar deze bijeenkomst plaats vond. Onze projectpartners Gemeente Leeuwarden, De Zwarte Hond, HNS Landscape Architects, Dorpscoöperatie Grou en Penta Architecten waren ook aanwezig. Wederom een geslaagde avond!

Praatplaten inloopbijeenkomst 13 juli

Bij de inloopbijeenkomst van afgelopen donderdag zijn maar liefst 300 bezoekers geweest. Een positieve avond! Naast de presentatie die gehouden werd, lagen er praatplaten op tafel. Op deze platen zijn verschillende woonsferen en typologieën te zien. Bij de tafels viel na te praten met de architecten, gemeente en de ontwikkelaar en konden op- of aanmerkingen […]

Bent u bij de inloopbijeenkomst?

Het aanmeldformulier voor de inloopbijeenkomst op donderdag 13 juli staat alweer eventjes online. Heeft u zich al aangemeld? Het eerste tijdvak is al vol, dus meld u snel aan! Dit kan via www.havehalbertsma.nl/bijeenkomst We begroeten u graag aankomende donderdag in Grootcafé de Treemter!

Meld u aan via het kopje aanmelden of klik op de afbeelding!