Dorpscoöperatie Grou (in oprichting) nauw betrokken

Inloopbijeenkomst Have Halbertsma druk bezocht
Projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden start met een nieuw woningbouwplan, Have Halbertsma genaamd. De wens van veel Grousters voor woningen op het braakliggende Halbertsmaterrein krijgt hiermee vorm. De inloopbijeenkomst op 6 april van projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden en Dorpscoöperatie Grou (in oprichting) in Hotel Oostergoo was zeer druk bezocht. Ruim 300 mensen, vooral uit Grou, waren ondanks het slechte weer op de bijeenkomst afgekomen.

Eerst luisteren, dan plannen maken
Op de bijeenkomst lagen nog geen uitgewerkte tekeningen en plannen op tafel. Wel waren er deskundigen zoals architecten en stedenbouwkundigen aanwezig om informatie en wensen aan te horen. Het ging daarbij niet alleen om welk type woningen, maar ook over andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over de uitstraling, materiaalgebruik, openbare toegankelijkheid, parkeren, energie, groenvoorzieningen, speelgelegenheid en nog vele andere zaken. Al deze gesprekken hebben een berg aan informatie opgeleverd die de komende weken zal worden verwerkt. Er zijn ruim 100 vragenlijsten ingevuld en ook via de website van PAIVA zijn inmiddels tientallen reacties binnengekomen. Conclusie is dan ook dat wonen op het voormalige Halbertsmaterrein voor veel inwoners van Grou hoog op het verlanglijstje staat. En onder hen ook veel jongeren die graag naar Grou willen terugkeren. Verder tophits tijdens de gesprekken waren verscheidenheid in woonvormen, wonen aan het water, een verbinding naar het dorp met een brug of tunnel en hout als materiaal.

Dorpscoöperatie Grou (in oprichting) nauw betrokken
Een belangrijke rol in het proces en op de bijeenkomst was weggelegd voor Dorpscoöperatie Grou (in oprichting). Zij volgen het proces op de voet en toetsen de ontwikkelingen aan de hand van de vorig jaar vastgestelde Dorpsvisie. Grou krijgt er flink wat nieuwe woningen bij, maar de identiteit van het dorp Grou moet blijven. Het moet een wijk ván Grou voor jong en oud worden en niet alleen een wijk bij Grou.

Hoe verder?
Deskundigen gaan aan de slag met de informatie van de vragenlijsten en gesprekken over de wensen en invulling van het gebied. Deze planontwikkeling duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Projectontwikkelaar PAIVA overlegt tussendoor met Dorpscoöperatie Grou (in oprichting) over de vraag of het proces en de inhoud overeenkomen met de dorpsvisie. Gezamenlijk komen ze – rekening houdend met de wensen vanuit de ontwikkelaar en dorp – tot een frame/brieving waarbinnen de deskundigen hun werk kunnen gaan doen.
Naar verwachting kan de ontwikkelaar voor de zomervakantie de eerste uitkomsten presenteren aan het dorp in de vorm van een ontwerpplan. PAIVA organiseert daarvoor dan wederom een inloopbijeenkomst. Datum en tijdstip worden ruim op tijd aangekondigd. Afhankelijk van de uitkomst kan door de gemeente Leeuwarden daarna de ruimtelijke procedures opstarten. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit daarover. Immers de grond waarop Halbertsma heeft gestaan is nu nog een bedrijventerrein en zal een woonbestemming moeten krijgen.

Meer informatie
Nieuws en informatie over Have Halbertsma leest u op de website www.havehalbertsma.nl

Vind je dit nieuwsbericht leuk? Deel het dan via de knoppen hieronder:

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Whatsapp

Meld u aan via het kopje aanmelden of klik op de afbeelding om op de hoogte te blijven!