Uitnodiging inloopbijeenkomst donderdag 6 april

Recentelijk is door ons het Halbertsma terrein aangekocht. Waar eerst plannen lagen voor een recreatieve ontwikkeling op deze plek, willen wij invulling geven aan de vraag naar woningbouw op een locatie die een belangrijke plaats inneemt in de historie van Grou.

Bij het ontwikkelen van de plannen willen we graag zo goed mogelijk aansluiten bij de ideeën en wensen die er onder inwoners van Grou leven als het gaat om uitbreiding van de woonfunctie van het dorp, de uitstraling en de landschappelijke inpassing. Wij streven ernaar daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vorig jaar vastgestelde dorpsvisie.

Om die reden hebben wij inmiddels kennis gemaakt met onze naaste buren en verschillende belangenorganisaties in Grou zoals bijvoorbeeld Plaetselijk Belang, Grou 2030 en de Dorpscoöperatie i.o.

Omdat wij ook benieuwd zijn naar de ideeën van de mensen die wij nog niet hebben gesproken willen wij u, als inwoner van Grou, graag de mogelijkheid bieden om met ons mee te denken. Hiervoor organiseren wij een inloopbijeenkomst waarbij ook de Dorpscoöperatie i.o. en de gemeente Leeuwarden aanwezig zullen zijn.

Op basis van de informatie die we daar van u hopen te krijgen, willen we graag vervolgstap zetten in de vorm van een stedenbouwkundig plan. Voor alle duidelijkheid: er liggen dus op de bijeenkomst nog geen uitgewerkte plattegronden of bouwtekeningen. Wel is er alle ruimte en gelegenheid om ons van input te voorzien die we zoveel als mogelijk mee zullen nemen in de verdere ontwikkeling en uitwerking van de plannen.

De inloopbijeenkomst zal plaatsvinden vanaf 16:00 tot 20:00 op donderdag 6 april in Hotel Restaurant Oostergoo aan de Nieuwe Kade 1 in Grou.

U kunt op elk moment tussen 16:00 en 20.00 uur binnenlopen en iedereen is van harte welkom.

Graag ontvangen wij om logistieke redenen vooraf een bevestiging van uw komst. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@paiva.nl. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om langs te komen kunt u ons ook altijd mailen met ideeën of opmerkingen via info@paiva.nl.

Wij hopen u op donderdag 6 april te mogen begroeten in het Oostergoo.

Vind je dit nieuwsbericht leuk? Deel het dan via de knoppen hieronder:

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op Whatsapp

Meld u aan via het kopje aanmelden of klik op de afbeelding!