Stedenbouwkundig ontwerp Have Halbertsma

De plannen zijn inmiddels een stuk concreter geworden t.o.v. de vorige inloopbijeenkomst. Op de tekeningen is al goed te zien hoe de verdeling van woningen ingepast is. Er is ingezet op een divers woningaanbod, wat ook duidelijk naar voren komt uit het stedenbouwkundig plan. Er is geluisterd naar de feedback en er is meer waterbeleving […]

Inloopbijeenkomst 16 november druk bezocht!

Bij de inloopbijeenkomst van gister zijn meer dan 300 bezoekers geweest. Een geweldige middag/avond met veel positieve reacties op het ontwerp stedenbouwkundig plan. Naast de presentatie die gehouden werd, lag het ontwerp van het plan met de verschillende doorsnedes op tafel. Bij de tafels viel na te praten met de architecten, gemeente en de ontwikkelaar. […]

Verwerken van de terugkoppelingen Have Halbertsma

De tweede bewonersbijeenkomst is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie. Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen […]

Hoe wilt u wonen?

Registreer u via de website van Have Halbertsma, vul de enquête in en laat ons weten hoe u graag zou willen wonen.Ga naar: www.havehalbertsma.nl/aanmelden

Dorpscoöperatie Grou (in oprichting) nauw betrokken

Inloopbijeenkomst Have Halbertsma druk bezochtProjectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden start met een nieuw woningbouwplan, Have Halbertsma genaamd. De wens van veel Grousters voor woningen op het braakliggende Halbertsmaterrein krijgt hiermee vorm. De inloopbijeenkomst op 6 april van projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden en Dorpscoöperatie Grou (in oprichting) in Hotel Oostergoo was zeer druk bezocht. Ruim 300 mensen, […]

Grote opkomst bij inloopbijeenkomst in Grou

Gister vond de inloopbijeenkomst plaats. We kijken terug op een geslaagde dag met een grote opkomst en veel enthousiaste reacties. In samenwerking met Gemeente Leeuwarden, Penta Architecten, HNS Landscape Architects, Dorpscoöperatie Grou en Interra.Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in via het contactformulier op www.havehalbertsma.nl In de Leeuwarder Courant: Wat wensen inwoners van […]

Uitnodiging inloopbijeenkomst donderdag 6 april

Recentelijk is door ons het Halbertsma terrein aangekocht. Waar eerst plannen lagen voor een recreatieve ontwikkeling op deze plek, willen wij invulling geven aan de vraag naar woningbouw op een locatie die een belangrijke plaats inneemt in de historie van Grou. Bij het ontwikkelen van de plannen willen we graag zo goed mogelijk aansluiten bij […]

In de krant: Halbertsmaterrein wordt Have Halbertsma

Projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden start met een nieuw woningbouwplan, Have Halbertsma genaamd. Hiermee gaat een wens van veel Grousters in vervulling. Ook de dorpscoöperatie wordt binnenkort opgericht. De dorpscoöperatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Have Halbertsma. Lees hier het hele artikel.

Onze nieuwe website is online!

Onze nieuwe website is online! Hier vindt u alle informatie over Have Halbertsma en Grou. Neemt u gerust een kijkje! Intresse gewekt? We helpen u graag via info @

Meld u aan via het kopje aanmelden of klik op de afbeelding!